امام خمینی (س) اگر چه به نسل ‏های قرن حاضر تعلق دارد اما در میان نخبگان ایران و جهان جایگاهی رفیع دارد . آنچه در ادامه گرد آمده است گوشه ای از اظهارات و نظرات شخصیت ها و رسانه های آمریکایی پیرامون شخصیت بینانگذار کبیر انقلاب اسلامی است:

نوآوری بزرگ

(آیت الله) خمینی را غالباً یک روحانی سنتی توصیف کرده اند اما ایشان در واقع، نوآور بزرگی در ایران بودند؛ هم به لحاظ نظریه سیاسی شان و هم از نظر استراتژی مردمی که وجهه مذهبی داشت. نقش تعیین کننده و محبوبیت وسیع [آیت الله] خمینی را با دو عامل می توان توضیح داد. عامل اول شخصیت ایشان به خصوص زندگی ساده و سازش ناپذیری با طاغوت بود. در کشوری که بیشتر سیاستمداران زندگی پر تجملی داشتند، [آیت الله] خمینی زندگی زاهدانه ای چون عارفان و صوفیان و عاری از آلایش های مادی چون مردمان عادی داشت.

در محیطی که رهبران سیاسی، کار چاق کن، اهل ساخت و پاخت، و اعمال نفوذ شخصی و خانوادگی بودند، [آیت الله] خمینی مصرانه از هرگونه سازشی، حتی آنگاه که ناگزیر و لازم می نمود، سر پیچیدند؛ تأکید کردند که اگر فرزندان خود ایشان مستوجب مجازات باشند، خود این کار را انجام می دهند؛ و هم چون «مرد خدا» یی عمل کردند که نه به دنبال قدرت دنیوی بلکه مرجعیت روحانی بودند. همچنین در دهه ای رسوا از کردار سیاستمداران خودپسند، بی تفاوت، فاسد، نومید و بی ثبات، [آیت الله] خمینی در عین صمیمیت، جسارت، تحرک، ثبات و بسیار مهم تر از همه، فسادناپذیری ظاهر شدند. کوتاه سخن ایشان رهبر انقلابی پر جاذبه ای بودند در زمانی که چنین رهبری بسیار کمیاب و سخت مورد نیاز بود. (آبراهامیان، یرواند ـ امریکا)

ایجادکننده رابطه دو جانبه بین حکومت و مردم

فرهنگ سیاسی امریکا نشان می دهد که به ایجاد رابطه با حکومت های استبدادی جهان سوم متمایل بوده اند و دولتمردان امریکایی دریافتند که همزمان با افزایش آگاهیهای مردم در این کشورها، پایگاه امریکا متزلزل می شود و در این میان به نقش آیت الله خمینی در افزایش آگاهیهای مردم اشاره می کند و می افزاید که آیت الله خمینی رابطه دو جانبه ای بین حکومت و مردم برقرار کرده که ثبات سیاسی کشور ایران را به همراه داشته است. (اوستیا جورج، آفواکو ـ محقق)

دارای اخلاص کامل و اراده محکم

(امام) خمینی مانند بسیاری از جوانان مذهبی مشتاق در شهرهای کوچک در قلب ایران، ثروت مادی اندکی داشت اما از استعداد طبیعی سرشاری برخوردار بود ... او سرانجام صاحب تخصص فوق العاده ای شد و به یک مدرّس و معلم مردمی فلسفه اسلامی و اخلاقیات بدل گشت. (امام) خمینی که خود از پیروان آیت الله العظمی «سید محمد حسین بروجردی» از رهبران آگاه، اما غیر سیاسی شیعه بود، سیستم سیاسی پهلوی را نامشروع، فاسد و سرکوب گر می شمرد و احساس مخالفت با آن را قویاً پرورش می داد. بعد از مرگ «بروجردی» در فروردین 1340. امام خمینی کار خود را به عنوان یک فعال سیاسی آغاز کرد.

تردیدی نیست که (امام) خمینی با اخلاص کامل و اراده محکم اهداف خود را دنبال می کرد. وی از اوایل دهه 1960 به بعد در صدد نابود کردن سلسله پهلوی بود و احساس می کرد، این خاندان روح ایران را به غرب فروخته، در حالی که فساد، کارهای خلاف اخلاق و ظلم و استبداد را در ایران ترویج کرده است، فعالیتهای رژیم علیه او در دهه 1960 و علیه پیروان او و طلبه های مرید او در اوایل دهه 1970، این مخالفت اولیه او را تقویت کرد. (آ، بیل، جیمز ـ استاد دانشگاه و محقق)

آگاه به سیاست های امریکا

امام خمینی، حضور امریکا در منطقه را یک حرکت ضد انسانی در عرصه سیاست بین المللی می داند. امام خمینی، قانون اساسی امریکا و شعار حقوق بشر و دموکراسی را از طرف امریکا کاملاً ریاکارانه و دروغ می داند و امریکا را همان استکباری می پندارد که قرآن به آن اشاره کرده و امام خمینی، امریکا را شیطان بزرگ می نامد و سلطه گری امریکا را محکوم می کند. امام خمینی از همان ابتدای شروع انقلاب موضع خود را نسبت به امریکا و شعارهایش با قاطعیت روشن می کند. امام خمینی، سیاست های امریکا و عملکرد وی را در کشورهای جهان سوم به درستی می شناسد و بر آن ها اشراف دارد و این نوع عملکرد را محکوم می کند. امام خمینی متوجه شده است که امریکا از قوانین بین المللی پیروی نمی کند و توانایی اداره کشورهای جهان سوم را ندارد. امام خمینی تأثیر زیادی در برداشتن نقاب از چهره امریکا در جهان داشته است و چهره منافقانه امریکا را به مردم نشان داده است. (آنتونی پران، زیمونس ـ نویسنده)

چهره ای مصمم و پولادین و سازش ناپذیر

آیت الله خمینی جهان را تکان داد و راهنمای مطلق ایران به شمار می رفت. آیت الله خمینی فردی با چهره ای مصمم و پولادین بود که در برخورد با مخالفین به گونه ای رفتار می کرد که گویا آنها در مقابل اسلام فاقد قدرت هستند. امام خمینی، هرگز سازش نکرد. در چهره او هیچ نشانی از تردید و آشفتگی درونی دیده نمی شد. در تمامی دوران ملتهب انقلاب ایران، پیام امام ساده باقی ماند، (شاه باید برود) هیچ کدام از پیشنهادهای متعدد سازش در این زمینه به جایی نرسید. (آسوشیتد پرس)

یک قهرمان بزرگ

من معتقدم که مردم مسلمان امام خمینی (س) را دوست دارند و از رحلت ایشان غمگین شدند. ما یک قهرمان بزرگ را از دست دادیم. حتی مردم غیر مسلمان نیز در امریکا به خاطر عدالت خواهی امام، ایشان را ترجیح می دادند. باید بار دیگر بگویم که امام خمینی (س) فردی فوق العاده و نمونه بزرگ وبارزی از یک مجاهد واقعی و پیرو حضرت محمد(ص) بودند که خدایشان رحمت کند. ما باید افتخار کنیم که در زمانی زندگی کردیم که ایشان بودند. او (امام خمینی) در قلب ماست و همه او را عاشقانه دوست دارند. (احمد، شیخ زهیر ـ امام جماعت مسجد الحمدلله شهر بوستون امریکا)

جامعه شناسی اسلام شناس

امام خمینی به ارتباط فرهنگ و توسعه بسیار اهمیت می دهد و معتقد است فرهنگ هر جامعه موجودیت و هویت آن جامعه را می سازد و اساس ملیت یک ملت را امام خمینی در فرهنگ می داند و می گوید: فرهنگ اساس ملت است، اساس ملیت یک ملت است. اساس استقلال یک ملت است. ... امام خمینی نگرشی جامعه شناسانه به اسلام داشته است و ترسیم تازه ای از مبانی اسلامی دارد. (بریجید آن، استارکی ـ نویسنده)

سمبل خلوص، قدرت و عزم

امام خمینی برای پیروانش سمبل خلوص، قدرت و عزم برای مبارزه با دشمنان اسلام بود که وی آنها را در قالب هجوم ارزشهای فرهنگی و سیاسی غرب می دید و برای دشمنانش یک بنیادگرای آشتی ناپذیر بود. (اکونومیست، هفته نامه)

شخصیتی هوشیار و زیرک

انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی مانع از آن شد تا اهداف امریکا در ایران و منطقه خلیج فارس تحقق یابد. امریکا در پایان دهه 1970 از وقوع انقلاب در ایران شگفت زده شده بود. شکست امریکا در ایران پس از انقلاب از یک سو ناشی از بی اطلاعی و عدم آگاهی مقامات امریکایی از اوضاع داخلی ایران بود و از سوی دیگر از هوشیاری امام خمینی در جریان انقلاب و توجه همیشگی رهبر ایران به مسائل داخلی و خارجی ایران زیرکی ایشان ناشی می شد، اقتدار و سرعت عمل رهبر ایران در تصمیم گیری از دیگر عوامل شکست امریکا در ایران پس از انقلاب به شمار می رود. (الاین، فونتانا. ـ پژوهشگر)

برپاکنندۀ حکومتی مطابق با اصول و قوانین الهی

پس از انقلاب اسلامی ایران، امنیت و ثبات منطقه با برقراری حکومت اسلامی امام خمینی برقرار شد که متأسفانه با جنگ ایران و عراق مورد تهدید قرار گرفت. ارزشهای فکری امام خمینی در روابط بین المللی و سیاست های ایشان در منطقه بسیار مشهود است. اندیشه سیاسی امام خمینی بر گرفته از اصول و قوانین الهی است و ایشان در تمام جنبه های زندگی بشری تکامل و رسیدن به خداوند را مد نظر داشته است. امام خمینی همواره سعی داشت تا حکومتی بر پا سازد که کاملاً مطابق با اصول و ارزشهای اسلامی باشد و معتقد بود که تنها احترام به ارزشهای انسانیت می تواند موجب به وجود آمدن روابط صحیح بین المللی شود. (عبدالله مشعل، الانزی ـ محقق)

بزرگترین شخصیت جهانی قرن بیستم

بنده معتقدم که تاریخ، امام خمینی را به عنوان بزرگ ترین شخصیت جهانی قرن بیستم معرفی خواهد کرد، زیرا که او فردی بود که هم نبوغ سیاسی وهم نبوغ دینی را باهم داشت. درست است که ولایت فقیه به عنوان یک مفهوم اسلامی تشیع از عصر غیبت صغری همواره مورد بحث و بررسی بوده، ولی امام خمینی به این مفهوم تفسیر دیگری دادند. ایشان می گفتند: «امام زمان از طریق علمایی که فقیه اند نقشی در حکومت دارند و آن علما نایبان امام هستند» و چنانچه در شخصی خصوصیاتی که امام بیان کرده فراهم گردد، فقیه هم خود او خواهد بود. بنده معتقدم که از مهمترین اثرات نهضت امام خمینی (س) این بوده که حکومت در یک کشور بزرگ وبا اهمیت اسلامی را از ماهیت لائیکی آن به ماهیت اسلامی و دینی مبدل ساخت و بدین ترتیب، جمهوری اسلامی الگویی برای جنبش های اسلامی جهان گردید.

امام خمینی در واقع یک ویژگی مهم داشت که عامل تفاوت او با دیگران بود این ویژگی قاطعیت او بود. او در طول جنگ ایران و عراق در برابر غرب ایستاد و تسلیم نشد. جمهوری اسلامی با مشکلات و سختی های بزرگی مواجه گشت اما امام با قدرت آنها را به جان خرید و با آن دست و پنجه نرم کرد. منظورم دوره بنی صدر و مجاهدین خلق [منافقین] است. معتقدم که اکنون انقلاب مرحله ای را آغاز کرده که تا حدی موقع برداشت و چیدن میوه های انقلاب است که بر اثر خون شهدای ایران به بار نشسته است. به اعتقاد من امام(س) مانند تمامی سازندگان تاریخ، تنها یک فرد نبود، بلکه او یک جنبش اسلامی بود و آن هم یک جنبش مهم. او رهبر یک تحول و دگرگونی بود که در شخص ایشان تجسم یافت. یازده سال قبل با امام دیدار داشتم و از اینکه با یک انسان ایده آل و برجسته ای دیدار کردم شگفت زده شدم. من در واقع نمی خواهم در تعریف و تمجید او مبالغه کنم و نمی خواهم بگویم که امام خمینی در تماس با امام مهدی(عج) بودند، این چیزها یی است که نمی خواهم راجع به آنها بحث کنم؛ ولی معتقدم که از لحاظ قدرت فکری، امام تنها یک فرد یا پدیده فردی نبود بلکه یکی از سازندگان تاریخ بود. (ایوب، مصطفی ـ نویسنده کتاب تفسیر قرآن و مدیر گروه مطالعات ادیان-دانشگاه تمپل امریکا)

مدافع حقوق واقعی زن

علی رغم تبلیغات منفی رسانه های غربی در مورد ایران، پس از انقلاب اسلامی جایگاه زنان در جامعه ترفیع یافته است و سخنان امام خمینی شاهد براین مطلب است. ایشان زنان را بخش مهمی از نیروهای فعال و پویای جامعه معرفی می کند و نقش زنان را در ایجاد انقلاب اسلامی بسیار ارزشمند می داند و برای حفظ انقلاب برای زنان رهنمودهای خاصی دارند. افزایش آزادی زنان ایران پس از انقلاب و پیشرفت آنان در آموزش و فعالیتهای اجتماعی ناشی از دید باز و همه جانبه رهبر ایران می باشد. امام خمینی زنان را به شرکت در فعالیتهای سیاسی و اجتماعی ترغیب می کند و زنان پست های بالای مدیریتی را نیز در ایران می توانند احراز کنند. رهبر ایران زیر بنای جامعه را؛ زنان می داند و بنابراین در برنامه های دولتی توصیه هایی برای ارتقای فرهنگی زنان دارد. (باربارا، گیش گلندورا ـ محقق)

شخصیتی فراملی

ملی گرایی همواره مهم ترین عامل در روابط ایران و اعراب بوده است و تضاد اعراب با ایران به گونه های متفاوت فرهنگی، مذهبی، منطقه ای، سیاسی و اقتصادی نمود یافته است. انقلاب اسلامی ایران الگوهای مداخله در خلیج فارس را تغییر داده است و حضرت امام خمینی با عملکرد خود به وحدت جهان اسلام کمک شایانی کرده است و بحث شیعه و سنی را بسیار کم رنگ کرده است. امام خمینی فراملی می اندیشید و به تشکیل امت واحده اسلامی فکر می کرد. امام خمینی اهتمام ویژه ای در برداشتن دیوارهای موجود بین دو مذهب شیعه و سنی داشته است و اعتقاد به اسلام را سرلوحه عملکرد هر مسلمان می دانست. (باسل رئوف، خطیب ـ محقق)

ایفاگر نقشی موثر در دنیای اسلام

جهان امروز جهانی به شدت دینی است و نمی توان آن را، آن چنان که بسیاری از تحلیل گران نوگرا اعلام کرده اند جهانی سکولار نامید. میل به دین همواره در بشر وجود داشته است ولی ظهور پدیده انقلاب ایران و ظهور افکار رهبر آن در جهان، تمایل به دین را دوباره در دلهای مردم سراسر جهان شعله ور ساخته است و آنان که از نقش امام خمینی در دنیای اسلام غفلت می ورزند در تحلیل مسائل جهان دچار اشتباه می گردند. (برگز، پیتر ـ ال ـ جامعه شناس دینی)

نمی توان از تأثیرات اندیشه امام خمینی در جهان به راحتی گذشت

باید اعتراف کنیم که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ما برای افکار دینی و مذهبی هیچ جایی باز نکرده بودیم ولی از این پس برای ما امریکایی ها ضروری است که زمینه ای جهت مطالعه و تحقیق پیرامون مذهب فراهم آوریم و به طور خاص در زمینه اندیشه و اعتقادات و خط مشی و هدف امام خمینی تحقیقاتی به عمل آوریم چرا که نمی توان از تأثیرات اندیشه امام خمینی در جهان به راحتی گذشت و دنیای غرب به دلیل نفوذ افکار امام خمینی بار دیگر اسلام را کشف کرده است و این ما امریکایی ها را با مشکل مواجه می کند. (پایپز، دانیل ـ رئیس انجمن سیاست خارجی)

رهبر زاهد و نستوه

او یکی از رهبران زاهد و نستوه شیعه بود که شاه ایران را برانداخت و امریکا را تحقیر کرد. (پیوسن، ریچارد ـ عضو تحریریه واشنگتن پست)

مردی با جاذبه و نفوذ بی مانند

تردیدی نیست که ایشان [امام خمینی] یکی از مردان بزرگ تاریخ در این قرن بود و کمتر کسی را امروز می توان یافت که از جاذبه و نفوذی همانند آنچه او نه تنها در ایران بلکه در جهان داشت، برخوردار باشد و توجه قدرت های بزرگ تا به این حد به خود معطوف دارد. به گمان من مورخین روزی نشان خواهند داد که او مردی بود که شخصیتش به خوبی درک نشده است. او مردی بود که تنها قضاوت خود را قبول داشت و سازشکاری نکرد. (پرشت، هنری ـ کاردار سیاسی نظامی سفارت امریکا در سال های 1972 تا 1978)

زاهدی به تمام معنا

امام خمینی به تمام معنی یک زاهد بود و حتی تا آخرین لحظه، خانه مختصر و کوچک خود را برای زندگی در یک خانه بزرگتر ترک نکرد. ایشان طی مدت اقامت در پاریس در همدردی با مردم ایران که در زمان انقلاب با کمبود سوخت مواجه بودند، از استفاده وسایل گرم کننده اتاق محل اقامت خود امتناع می کردند. (پونتیکی، هفته نامه)

ایجادکننده نیرویی مافوق نیرو و قدرت دولت های ملی

این که کدام کشور بر جهان قرن 21 مسلط خواهد شد، سؤال مهیجی می باشد اما در واقع طرح این سوال اشتباه است زیرا بزرگ ترین تحول امروز جهان ظهور پدیده ای جدید، یعنی نیرو و قدرتی ماورای دولت های ملی می باشد و نمونه ای از جریان فوق را امام خمینی ذکر می کند. او با استفاده از نیروی مذهب بخش قابل توجهی از قدرتی را که مدتها در انحصار دولت های ملی بود در کنترل گرفت.

وقتی امام خمینی فتوای قتل سلمان رشدی را صادر کردند در واقع برای حکومتهای دنیا پیامی تاریخی فرستادند که بسیاری از دریافت و تحلیل آن عاجز ماندند و مضمون واقعی پیام امام چیزی نبود، مگر فرارسیدن عصری جدید از حاکمیت جهانی، که غربیها باید آن را با دقت مورد نظر و بررسی قرار دهند؛ زیرا امام خمینی نخبه ای است که حرکتی را شروع کرده است که در ادامه حرکتش، قلمرو اندیشه های بشری، هم جایگاه حکومتهای دولتی و هم اقتدار دولتهای ملی و محلی را تغییر می دهد. (تافلر، الوین ـ نویسنده کتاب موج سوم)

رهبری پیامبرگونه

جنبه هایی چند از دکترین خمینی نیاز به توجه بیشتری دارد. اول، تصوری که از خود به عنوان یک رهبر اخلاقی برتر از سیاست دارد. او هیچ گاه درصدد احراز مقام اجتماعی برای خود نبوده است، با این حال او خود را چهره برتر انقلاب اسلامی می داند که اطاعت از او به طبع خصوصیات مذهبی اش از واجبات است. زمانی که توسط اوریانا فالاچی روزنامه نگار سرشناس ایتالیایی مورد سوال قرار گرفت، چنین پاسخ داد: «ایران در دست من نیست، در دست ملت است. و ملت هم کسی که خدمتگزار باشد و مصالحشان را بخواهد، با آزادی مطلق، به او ممکن است رو بیاورد.» (صحیفه امام؛ ج 10، ص 91)

تصمیم خمینی به عدم سازش تا آخر با نظام سلطنتی سرانجام موجب شد تا به عنوان یک رهبر پیامبرگونه منشا بر حق نظام انقلابی امروز، پیشاپیش نهضت انقلابی قرار گیرد. بعد از پیروزی انقلاب، دولت ها و سیاستمداراران بر مبنای تمایلاتشان به «پیروی از خط امام» کامیاب می شدند و یا سقوط می کردند. در اکتبر 1978 وقتی که امام خمینی وارد پاریس شد هیچ یک از رهبران مخالف از ترس نابود شدن موقعیت خود در درون نهضت جرأت سازش با حکومت را نداشت. شبی که حکومت نظامی شاه تحمیل گردید. کریم سنجابی به چنین اقدامی دست زد. اما بعد از کوشش برای پیوستن به حکومت و تشکیل دولت منصرف شد.

در ژانویه 1979 وقتی که شاپوربختیار پیشنهاد شاه را برای نخست وزیری پذیرفت، بلا درنگ از سوی جبهه ملی و نیز از طرف سایر گروه های مخالف رانده شد. مهدی بازرگان از نهضت آزادی، به کلی وفادار به خمینی باقی ماند. هرگز وسواس مصالحه با حاکمیت به او دست نداد و چنین بود که اولین نخست وزیر آیت الله خمینی گردید. تأکید مجدد و مدام بر حمایت از خط خمینی برای ماندن در حلقه روحانیت و مورد قبول قرار گرفتن، یک ضرورت شد. در نوامبر 1979 ابراهیم یزدی و رئیس او مهدی بازرگان پس از ملاقات با زبیگنیو برژینسکی «غیر قابل اعتماد» در الجزیره به کنار زده شدند. (دی استمپل، جان ـ وابسته سیاسی سفارت امریکا، دکترای علوم سیاسی)

رهبری با مدیریت صحیح

پیوند و ارتباط قوی ملت با رهبر در بهمن 57، باعث شکستن حکومت پهلوی در ایران شد و در میان رهبران سیاسی و انقلابی جهان، کمتر کسی را می توان یافت که مانند امام خمینی توانسته باشد همه اقشار جامعه؛ اعم از دانشگاهی، روحانی، بازاری، کسبه، کشاورز، کارگر، شهری و روستایی، زن و مرد، پیر و جوان و خرد و کلان را به حرکت درآورد و به خیزش و خروش وادارد. امام خمینی وحدت را در میان همه اقشار و احزاب برقرار کرد حتی احزاب و گروه های غیر مذهبی را با سیاست و مدیریت صحیح رهبری کرد تا انقلاب اسلامی به ثمر نشست. (دانیل، دیتگر ـ پژوهشگر)

چهره پیشتاز

آیت الله خمینی، چهره پیشتاز و سردمدار انقلابی است که ایران را در سال 1978 در خود غوطه ور ساخت و روابط محکم و دوستانه ایران و امریکا را با خصومتی آشتی ناپذیر جایگزین ساخت. (رادیو امریکا)

ایران را در مقابل نفوذ نظامی، سیاسی و اقتصادی امریکا مصونیت بخشید

در ده سال گذشته، آیت الله خمینی امریکا را بارها با ناتوانی مواجه ساخت و در این مورد به امریکا درس داد و رئیس جمهوری امریکا را با ناامیدی مواجه ساخت. شاید تا به حال در هیچ دوره ای از سالهای اخیر برنامه ریزان سیاسی امریکا با چنین وضعی روبرو نشده بودند که کشوری در مقابل نفوذ نظامی، سیاسی و اقتصادی امریکا مصونیت داشته باشد. (رادیو دولتی امریکا)

معرفی امام، معرفی اسلام است

من عاشق امام هستم و از جان خود امام را بیشتر دوست دارم، اما شما برای آموزش مردمی که امام را دوست دارند و من بسیاری از آنها را می شناسم؛ زحمت زیادی نکشیده اید ما باید به این مردم آموزش دهیم، ما باید از جریانات عالم با اطلاع باشیم و مطالب را به مردم جهان برسانیم یک مثال خوبی دارم که برایتان بگویم: هنگامی که جیمی کارتر (رئیس جمهور وقت امریکا) آزادی گروگان های امریکایی را به دست آورد، در پاسخ به گزارشگر تلویزیون گفت: اگر خدا باشد؛ او خمینی است. یعنی اگر خدایی وجود داشته باشد و بتوانی اورا درک کنی، آن خداوند در وجود خمینی تجلی کرده است.

آیا شما این خبر را شنیده اید؟ چند در صد از مردم ایران می دانند؟ آیا این خبر را به مردم رسانیده ایم؟ چقدر درباره آن صحبت کرده ایم؟ در واقع ما زحمت زیادی نکشیده ایم. شاید شما خوشتان نیاید، ایرا نی ها زیاد صحبت می کنند اما به گفته های امام خود درست عمل نمی کنند.

امام خمینی در میان مردم ایران هم مظلوم است ـ باید دست یاری به هم بدهیم و کاری کنیم ـ امام خمینی نعمت است؛ نه تنها برای مردم ایران یا پاکستان وافغانستان، بلکه برای همه مردم دنیا؛ او نعمتی است که به گروه خاصی تعلق ندارد. خیلی ها در خارج از خمینی شناخت؛ که خیر، حتی اطلاع درستی هم ندارند، چیزهایی که می دانند بسیار کم است. معرفی امام، همان معرفی اسلام است. اگر کسی اهل بیت را بشناسد، اگر کسی خمینی را بشناسد، مسائل حل می شود، من صریحاً برایتان بگویم، رهبر مسیحیت درباره امام خمینی با کمال تعجب گفت: وقتی ما امام را دیدیم، صورت او مانند صورت پیامبر بود. صورت او مثل نور بود. ما باید روی این مسائل کار کنیم.

خبرنگار مجله تایم که در اسرائیل و بیت المقدس بود و درباره اشخاص و هویت آنان مطالبی می نوشت گزارشی داشت که در آن از مردم عادی می پرسید از امام خمینی چه می دانید. در واقع این کار ماست. عقاید بسیاری درباره امام وجود دارد که ما باید آنها را به دست آوریم. مثلا در پاکستان که 80 در صد مردم سنی هستند ـ حتی سپاه صحابه ـ می گفتند ما در پاکستان به یک امام خمینی نیاز داریم. کار برای امام خمینی مثل کار برای اهل بیت است. (رضا، موسی ـ مبلغ اسلام و تشیع)

آموخت که ایرانیان خود حاکم بر سرنوشت خویش باشند

یکی از اهداف اصلی آیت الله خمینی شکستن این اعتقاد ریشه دار در فرهنگ ایرانی بود که ایرانیان نمی توانند امور خود را به دست گیرند. او سعی می کرد تا به ایرانیان القا کند که خود حاکم برسرنوشت خویشند. بدین طریق، در طول ماه هایی که رژیم انقلابی پنجاه و دو تن تبعه امریکا را به گروگان گرفت، شعار مورد توجه آیت الله خمینی و پیروانش این بود: امریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند. این شعار آنقدر تکرار شد که بنظر افسونی سحرآمیز جلوه نمود. ولی استفاده آیت الله خمینی از این شعار برای شکستن الگویی غلط از فرهنگ و شخصیت ایرانی بود. (زونیس، ماروین ـ استاد دانشگاه شیکاگو و کارشناس مسائل ایران)

شخصیت قوی و با نفوذ

امروزه شخصیت قوی و با نفوذ امام زبانزد همه ی امریکایی ها حتی کودکان است؛ چرا که امام خمینی برای جهانیان سستی غرب را ثابت و قدرت اسلام را نمایان کرد. انقلاب اسلامی ایران به برکت رهبری داهیانه ی امام خمینی و پایداری و شجاعت بی نظیر ملت مسلمان ایران به پیروزی رسید. (الشری، شیخ محمد جواد ـ امام جماعت دیترویت امریکا)

شخصیتی که توکل عمیق به خداوند داشت

امام خمینی به همان اندازه که در برابر دیگران سازش ناپذیر و پر صلابت بودند با کمال خضوع و خشوع تسلیم تقدیرات الهی می شدند. اتکال همیشگی ایشان به خداوند، ملکه ای از امید و اعتماد به نفس در حضرتش به وجود آورده بود وبا همین روحیه بود که کمترین وحشت و نگرانی از ناکامی ها نداشتند و با ایمان راسخ به جنگ کفر و استکبار رفتند. (صالح خان ـ شاعر و مسلمان سیاه پوست فعال در واشنگتن)

نام او یادآور ایمان، عزت و عزم راسخ و هدایت

نام امام خمینی یادآور ایمان، عزت، عشق، قدرت، آرامش، خضوع، عزم راسخ و هدایت است. نقش عبودیت در چهره وی نمایان و تعالیمش همراه با عمل بود. امام خمینی تنها رهبری است که بعد از 1400 سال با گذاردن پا جای پای حضرت رسول(ص) فرزندان امت اسلامی را بیدار و مجدداً با شعائر اسلامی و ندای نه شرقی و نه غربی آشنا ساخت. امام خمینی عزت، افتخار و شرف را مجدداً به مسلمانان بازگردانید و حقیقت اصول دین را احیا نمود. امام خمینی با انقلاب اسلامیش قدرت و شوکت را در مسلمانان دوباره زنده نموده و ثابت کرد که اسلام قادر است حکومت سیاست الهی بر پا کند.(صلاح خان ـ مسلمان برجسته امریکایی)

قهرمان بزرگ کشور

امام خمینی در کشورش به عنوان یک قهرمان بزرگ تلقی می شود. (کارتر، جیمی ـ رئیس جمهور اسبق امریکا)

سیاستمداری به معنای واقعی و مثبت کلمه

نکته ای که در مورد امام خمینی باید مطرح کنم، در وهله اول توانایی او به عنوان یک عالم دینی است که نه تنها از وقایع جاری و رویدادهای جهانی درک کاملی دارد بلکه کسی است که قدرت تحلیل و طرح ریزی وی به عنوان یک استراتژیست نیز اهمیت بسیار دارد. امام خمینی به معنای واقعی و مثبت کلمه یک سیاستمدار بود، به نظر می رسد که مفهوم واژگانی جدید آن، واژه شیطان اکبر است، جملات دیگری نظیر لاشرقیه، لاغربیه، ثوره، ثوره الاسلامیه نیز هستند که از زمان امام تاکنون به ما رسیده است. افکار و اندیشه های امام خمینی (س) به ویژه برای مسلمانان ایران روشن است و فکر نمی کنم که نیاز به بیان آن باشد. آنچه می خواهم بگویم این است که انسان طبیعتاً دارای خصیصه ی آرزومندی و بلند پروازی است. امام خمینی (س) مانند پیامبران الهی امیدهای فراوانی داشت او همواره از پیروان خود می خواست که برای تعالی اسلام و تحقق اهداف بلند مرتبه اسلامی ایثار و فداکاری کنند. (العاصی، امام محمد ـ امام جماعت مسجد واشنگتن)

صاحب کلام عارفانه

در بررسی و تحقیق پیرامون انقلاب های عصر حاضر بود که با انقلاب اسلامی ایران آشنا شدم و در نتیجه آشنایی با انقلاب اسلامی بود که به شخصیت والای امام امت پی بردم. این شناخت، ضمیر ناخودآگاهم را به مطالعه آثار امام راحل تحریک و ترغیب کرد و هرچه بیشتر مطالعه کردم مجذوب و شیفته تر شدم تا آن جا که بعد از مطالعه تفسیر سوره حمد؛ شناخت و آگاهی و علاقه ام به اوج خود رسید. در تفسیر سوره حمد، کلام را کلام غریبی نیافتم بلکه کلامی بود بسیار آشنا، کلامی که تا عمق جانم نفوذ کرد. کلامی که تحول معنوی مرا به همراه داشت. برایم بسیار جالب بود که شخصیتی مذهبی، سیاسی، قدرتمند، چنین عارفانه بیندیشد. آری کلام امام در من تأثیر شگرفی داشت.(عبدالفتح، انیسا ـ رئیس مرکز تحقیقات سیاست های عمومی واشنگتن)

ارائه دهنده نقش سیاسی رهبری دینی در صحنه سیاست جهانی

آیت الله خمینی اولین کسی بود که نقش سیاسی رهبر دینی و مرجع تقلید را عملاً در صحنه ی سیاست جهان عملی دانسته و پیاده کرد. (عبدالعزیز ـ استاد تاریخ و فلسفه در دانشگاه ویرجینیای امریکا)

انسان برگزیده خداوند

امام خمینی انسان برگزیده خداوند بود، آنهم در زمانی که اسلام واقعی در حال تغییر و ناپدید شدن بود. امام خمینی نمونه ای شایسته برای بشریت هستند، ایشان اسلام را احیاء کرد و با آنکه ایشان رهبر یک جامعه شصت میلیونی بودند، لیکن نمادی از شخصیت ساده زیست مردم فقیر را ارائه نمودند. انقلاب اسلامی ایران یک هدیه الهی است و در واقع فرصتی مغتنم را برای پیاده کردن قوانین اسلامی فراهم کرده است. به نظر من پیدایش انقلاب اسلامی افقهای بیداری را بر دریچه دید بسیاری از مردم گشود و از جمله کشورهایی همچون مصر و لبنان از انقلاب اسلامی ایران الهام گرفتند.(علوی، خدیجه ـ محقق مسلمان امریکایی)

شخصیتی با هدف انسانسازی

امام خمینی بر خلاف دیگر رهبران مذهبی دنیا به گونه ای دیگر می اندیشد. در نیکاراگوئه مذهب وسیله ای جهت بسیج توده ها در مبارزات سیاسی و فعالیتهای اجتماعی است، در حالی که امام خمینی هدف والاتری برای مذهب در ایران ترسیم نموده است و مذهب را طریقی در رسیدن به رستگاری معرفی نموده است. امام خمینی خود اهتمام ویژه ای در خودسازی و سیر و سلوک داشته است و توصیه وی در مرحله اول انسان سازی در جامعه بوده است. (عمر، ثابت ـ پژوهشگر)

منادی بازگشت به اصول فرهنگی، معنوی

امام خمینی به عنوان رهبر یک جامعه اسلامی برای کسب ارزشهای واقعی و معنوی قیام کرد و با بهره گیری از آنها، آزادی ملت خویش از هر گونه فساد و سقوط ارزشهای اخلاقی و معنوی را بدست آورد. امام خمینی، یک انقلاب به معنای واقعی کلمه در ایران بوجود آورد، بدان معنی که با بازگشت به اصول فرهنگی و معنوی ملت خویش، بیداری آنها را پدید آورد. امام خمینی با استفاده از آموزه های فرهنگ اسلامی موجب حرکت تاریخی ملت خویش گشت. وی توانست با یک انقلاب مذهبی و سیاسی حرکت عظیمی در کشورهای اسلامی بوجود آورد. امام خمینی راهی را بر رویمان گشود که مهمترین پیام آن، امکان بازیابی ماهیت معنوی و قدرت الهی و ایمان به خدا بوده است. امام با باز گشایی این راه وجدان معنوی غرب را شدیداً به لرزه در آورد، هر چند رسانه های گروهی غرب سعی در پوشاندن و مخفی ساختن آن داشته باشند. (فوسبری رئیس دانشگاه های کاتولیک امریکای لاتین)

یگانه و بی نظیر در تاریخ ایران

پدیده ی خمینی در تاریخ ایران یگانه و بی نظیر است. آیت الله خمینی برخلاف مصدق به محبوبیت عظیمی که میان توده ها دارد، به خوبی واقف است. او در سنین نزدیک به هشتاد سالگی، تمام پیشنهادهای مربوط به قبول تصدی مقام سیاسی در ایران را رد کرده است. نهاد پادشاهی را نهاد مغایر اسلام اعلام کرد و به این ترتیب راه مصالحه با شاه و دودمان پهلوی را بست. او [امام خمینی] با این اقدام خویش برپایی یک نظام در حال گذار را فوق العاده دشوار ساخت، نظامی که بتواند میان خاندان پهلوی به عنوان پادشاهانی در قالب قانون اساسی، با جبهه گسترده و متنوع مخالفان، انطباق و سازش ایجاد نماید. نیرو و نفوذ (آیت الله) خمینی آن چنان زیاد است که بدون در نظر گرفتن پیامد رویارویی سیاسی، سیاست دولت ایران باید در چارچوب حد و مرزهایی باشد که خمینی تعیین می کند.به علاوه نهضت آن چنان قوی است که حتی با درگذشت خمینی نیز امر تعیین حد و مرزها ادامه خواهد یافت. اگر بناست آرامشی بر ایران حکم فرما گردد دیگر امکان ندارد فساد، نابرابری فاحش در توزیع در آمدها، هوای نور چشمی را در تجارت و کشاورزی کلان داشتن، واردات کالاهای تجملی و بی رحمی و خشونت نیروهای امنیت داخلی به سطح قبل از سال 1357 برگردد.

حد و مرزهای تعیین شده توسط خمینی در سیاست خارجی هم چندان دقیق نیست اما سمت و سو روشن است، در سیاست خارجی آینده ایران در رابطه با ایالات متحده، شوروی، چین که همگی کم و بیش حامی شاه بوده اند، استقلال عمل به وجود خواهد آمد و تلاش بر این خواهد بود که زمینه های بر پایی کودتا توسط هر قدرتی از میان برداشته شود. ایران باید به فروش نفت ادامه دهد، با دیگر کشورها وارد داد و ستد کامل شود و از هر کجا لازم باشد کمک فنی دریافت کند. دیپلماسی ایران در مورد نیازهای جهان اسلام حساسیت بیشتری نشان خواهد داد و این به معنای پایان رابطه ی دوفاکتو با اسرائیل، و دوری از سادات است اما چون خمینی و هوادارانش در هیچ یک از سرزمین های اسلامی رژیم راستین اسلامی را نمی بینند این خط مشی می تواند مورد تعبیر و تفسیرهای گوناگون قرار گیرد. (کاتم، ریچارد ـ کارمند ارشد سفارت ایالات متحده، استاد علوم سیاسی)

رهبری برجسته دارای قدرت توأمان روحانی و دنیوی

به راستی که [امام] خمینی، هرگز ادعا نکرده که مقامی همپای دوازده امام دارد، اگر چه مردم به او امام خمینی می گویند. این عنوان، در معنی اخص آن، شخصیت [امام] خمینی را به عنوان یک رهبر برجسته که قدرت دنیوی و روحانی را توأمان داراست، نشان می دهد. اما نمی توان بدون طرح عقیده شیعیان درباره امامت و شباهت آن، با رستگاری مسیحایی، این اصطلاح را در مفاهیم شیعی به کار برد. به علاوه، طرفداران پر شور [امام] خمینی او را نایب امام، یعنی نماینده امام غایب می دانند. چنین عنوانی، به این معنی است که پیروان [امام] خمینی قدرت او را الهی و مشروع می دانند. جاذبه [امام] خمینی و علماء؛ بازتابی از ستایش ائمه است. بدون داشتن چنین ستایشی انسان نمی تواند بر نظریه [امام] خمینی درباره حکومت، صحه بگذارد. (کرامر، مارتین ـ محقق و نویسنده)

طالب استقلال همه جانبه

امام خمینی طالب استقلال سیاسی، نظامی، اقتصادی ایران بود و از هر گونه مداخله دیگران در امور ایران به شدت بیزار بود و با آن مقابله می کرد و در هیچ شرایطی به جز شرط استقلال همه جانبه حاضر به صلح و مذاکره و سازش و برقراری روابط دیپلماتیک نبود. (گازیوروسکی، مارک ـ نویسنده)

شخصیتی که نامش از ایران و تشیع جدایی ناپذیر است

نام خمینی از نام ایران و تشیع جدایی ناپذیر است، اما یکی از جنبه های انقلابی پیام او، آن است که این پیام از محدوده آیین تشییع فراتر می رود و مدعی جامعیتی است که کل جهان اسلام را در برمی گیرد. در واقع اغلب متفکران اسلامی تندرو جدید، وجود هرگونه تفاوت معنا داری میان تعالیم سنی و شیعه را مردود می شمارند، و این تفاوتها را بازمانده های فاقد موضوعیت یک رویداد تاریخی می دانند که تأثیری بر مشکلات مسلمان معاصر ندارد. دیدگاه خمینی از یک ایدئولوژی اسلامی جهانی، ایران را در خط مقدم جبهه سیاستهای اسلامی جهان قرار داد. پس از انقلاب، فرستادگان ایرانی سراسر دنیای اسلام را درنوردیدند تا پیام امام را دال برتلاش به منظور تحقق عدالت اجتماعی و مبارزه با امپریالیسم «استکبار جهانی» و ظلم و ستم ترویج نمایند... در واقع روحانیون در تب وتاب اولیه خود، تقریبا با کلیه جنبش های انقلابی که در ضدیت با امپریالیسم اشتراک نظر داشتند، احساس یگانگی می کردند. (فولر، گراهام ـ از مامورین اسبق سیا)

تبدیل کننده جنبش اصلاحگرانه و بلوغ نیافته به تجربه اصیل

انقلاب اسلامی ایران باعث غافلگیری کارگزاران امریکا گردید. هدف [امام] خمینی در ایران ابتدا براندازی حکومت و استقرار جمهوری نبود، بلکه امام خمینی مصراً طالب دگرگونی انقلابی بود. [امام] خمینی انقلاب را باعث نشد بلکه جنبش اصلاحگرانه بلوغ نیافته ای را که که هدف های محدودی رادنبال می کرد به تجربه انقلابی اصیلی مبدل ساخت که محتوای ایدئولوژیک یگانه خاص خودش را داشت. شاه در اندیشه بود که دولتی تشکیل دهد متشکل از میانه روی هایی که طرفدار قانون اساسی (یعنی ادامه سلطنت او) باشند و بتوانند حمایت روحانیون میانه رو را جلب کنند. اما این نقشه او یک عیب اساسی داشت وآن این بود که امام خمینی به مخالفت با چنین دولتی برخواهد خاست و رهبران جبهه ملی که این را می دانستند و شجاعت رو در رو شدن با او را نداشتند از شرکت در تشکیل چنین دولتی سر باز زدند. (گری سیک ـ عضو سابق شورای امنیت امریکا)

نخبه سیاسی قرن بیستم

ائتلاف نیروها و طبقات گوناگون اجتماعی در ایران نشانگر به کارگیری صحیح سیاستهای انقلابی از سوی رهبر ایران است و این به نوبه خود نشان دهنده این است که رهبریت ایران در دست فردی است که نخبه سیاسی قرن حاضر است. زهد و تقوای این نخبه سیاسی قرن بیستم عامل اصلی ارتباط عمیق او با توده های مردم است و در نتیجه عامل اصلی بسیج سیاسی و عامل شتابزای انقلاب اسلامی ایران بوده اند. (گریگوری فرانک، رز ـ نویسنده)

مردی مقدس و دارای ایدئولوژی برتر

فعالیت سیاسی در ایران به طور چشمگیری تحت تأثیر شبکه های غیر رسمی است و از این میان مذهب و روحانیت و قداستی که مردم ایران برای رهبر خود قائل بودند مهمتر است. کل رویداد سیاسی انقلاب 1979 در ایران تحت تأثیر مردی مقدس و دارای ایدئولوژی برتر شکل گرفت. (گیلای پیر، دنو ـ محقق)

دارای مکانی بزرگ در تاریخ و دارای قدرت و اختیار

بدون توجه به نظر دیگران درباره ی آیت الله خمینی تردیدی نیست که وی در تاریخ مکان بزرگی را کسب کرده و طی ده سال اخیر با قدرت و اختیار کامل بر یک کشور مهم خاورمیانه حکومت کرد. (لانگن، بروس ـ کاردار سابق امریکا در ایران که از جمله گروگان ها بود)

عملکردش مطابق با اصول و مبانی صحیح اسلامی بود

امام خمینی، خاطره جنگ های صدر اسلام را در اذهان مسلمانان زنده کرده است. امام خمینی برای تعریف جهاد اسلامی از قرآن، سنت و روایات اسلامی بهره جسته است و بازتاب اندیشه های امام خمینی در دیگر کشورهای مسلمان بسیار چشمگیر می باشد زیرا که امام خمینی زندگی و اندیشه و عملکردش مطابق با اصول و مبانی صحیح اسلامی بوده است. (لینداکای، ژیتمود ـ پژوهشگر)

رهبری منطقی، اندیشمند، سیاستمدار و انسانی رئوف و مهربان

حضرت امام خمینی برای زن ارزش والایی قائل بوده و قطعاً برای اعلام این که با تبعیض نژادی مخالف هستند اقدام به آزادی سیاهان داشته است. امام خمینی پیام دیگری به انقلابیون داده است مبنی بر حفظ شئونات گروگان ها و احترام به آنها و حتی برگزاری مراسم مذهبی آنان و دعوت یک کشیش به محل گروگان گیری برای برگزاری مراسم مذهبی آنان. امام خمینی از تصمیم گیری در امور گروگانها اجتناب می کردند به دلیل اهمیت و عنایت به تصمیمات مردمی، این نشان می دهد که بر خلاف ادعای شبکه های غربی، امام خمینی به هیچ وجه دیکتاتور نبوده و در پی مقام و حکومت نبوده است و خواست توده مردم بر رهبری ایشان است و وی رهبری منطقی، اندیشمند، سیاستمدار و انسانی رئوف و مهربان است. (کریستین ماری، میلر ـ نویسنده)

مدیری مقتدر

شناخت فلسفه امامت و شهادت در مذهب شیعه و قیام علیه ظلم و استبداد جهانی از استراتژی های امام خمینی بود. نقش مدیریتی امام، هم در جریان پیروزی و هم در برپایی حکومت اسلامی و تصویب قانون اساسی و جنگ تحمیلی قابل توجه است. امام سهم اصلی را در پیروزی انقلاب داشته است و تلاش کرده تا عدالت اجتماعی در جامعه تحقق یابد. امام خمینی مدیریتی مقتدرانه بر همه امور داخلی و خارجی ایران داشته است و نفوذ کلام او و اطاعت محض ایرانیان از او موجب به ثمر نشستن میوه انقلاب در ایران گشته است. (ماری آن، براکت ـ نویسنده)

عصر جدیدی در دنیای دیانت

وقتی حضرت امام خمینی با تکیه بر طرح مذهب در متن زندگی اجتماعی، انقلاب اسلامی اش را به پیروزی رساند و دنیا هرگز چنین تصوری از امام خمینی و انقلاب را باور نمی کرد و حرکت امام خمینی در دنیای دیانت عصر جدیدی را آفرید. (ماکواند، رابرت ـ نویسنده)

چهره ای جدی

امام خمینی با چهره ای جدی الگوی بنیادگرایی در ایران بود. وی کسی بود که شاه را از تخت طاووس به زیر کشید، شیطان بزرگ را از کشور راند، امریکاییان را در سفارتشان به گروگان گرفت و فتوای قتل یک نویسنده را که به اسلام اهانت کرده بود، صادر کرد. (نیوزویک)

نیرویی عمده در صحنه سیاست جهانی

امام خمینی رهبر اسلامی ایران نیرویی عمده در صحنه سیاسی جهان بود. (نیویورک تایمز)

از رهبران بزرگ

امام خمینی تأثیر بسزایی در دوره خودش داشته است و یکی از رهبران بزرگ منطقه بوده و نیز تأثیر زیادی در احیای بنیادگرایی اسلامی در خاورمیانه داشته و این به نوبه خود تأثیر گسترده ای بر سیاست جهانی گذاشته است... . (والاس، راسل ـ تاجر بازنشسته)

نشانه رحمت، مایه نشاط

او (امام خمینی) آگاه به حقیقتی است که در متن اسلام وجود داشته است و برای ما ممکن نیست که با او پیرامون مفهوم آزادی مطلق و بی حد و حصر فردی یا زیبایی حسی نوعی رقص مناقشه و گفتگو کنیم. مع ذالک او شجاع ترین و استوارترین فرد در صحنه سیاست بین المللی است و حداقل از نظر من که او را دیده ام، به گونه ای است که گویی با حضرت مسیح(ع) معاصر بوده است. البته این سخن به این معنا نیست که (امام) خمینی مطلقاً خود را با مسیح مقایسه می کند بلکه او با همان طهارت قطعی و تردیدناپذیر می درخشد و نیز لحظه ای از هدف خود روگردان نمی شود.

چهره ی امام خمینی گویای اراده ی استوار اوست. اراده ای که هرگز سست نخواهد شد و مادام که ما این بیان را تنها به عنوان یک صفت تلقی کنیم از سرچشمه ی آن غافل خواهیم ماند. در حالی که اگر حقیقت و احساس تکلیف در شخصی جمع آید حالت توازن او با آسمان برقرار و کاملاً در برابر خداوند تسلیم خواهد شد و ایمان خواهد داشت به این که تکبر صفتی است تنها به ذات الهی اختصاص دارد و همین امر موجب می شود تا تواضع و جاذبه ی معنوی در چهره و شخصیت او نیز نمودار گردد. وجود امام خمینی نشانه ی رحمت و مایه ی نشاط آدمی است، رحمت و نشاطی که از منبعی روحانی و نیرومند سرچشمه گرفته و مرا غرق در شادی و احساسی پاک کرد و این دو موجب عمیق ترین سپاس در وجودم شد؛ چنانچه گویی در اقیانوس جاذبه ی او غرق شده ام و اعتقاد به آنچه در وجود امام جریان داشت اهمیت دیانت را برایم آشکار ساخت.

من در خلال سی دقیقه ای که امام در جایگاه نشسته بود تمام وجود خود را سرشار از عشقی پاک و ارزشمند می یافتم و به هر آنچه یک فرد می تواند آرزو کند نایل شدم زیرا خدا ما را به سوی هر چه بخواهد هدایت کرده و عنایتش را به وسیله یکی از مخلوقات خود بر ما ارزانی می دارد. حتی در آن لحظات سراسر زندگی ام به وضوح در نظرم مجسم شد و نسبت به سرانجام خود نیز آگاه شدم. نیرو و قدرت فراموش شده ام انسجام یافت و بر تکاملم افزوده شد. گاه قدرت خداوند در یک صورت زیبا متجلی می شود؛ گاه در یک صدای رسا و گاهی دیگر در یک بیان بلیغ و توسط عارفی همچون امام خمینی؛ و نیز گاهی به واسطه ی قرآن که یکی از رموز خداوند است. البته برخی از غربی ها معتقدند که قرآن انباشته از کلمات موزون و اشعار مختلف است و حال آن که اگر فرد مومنی که با زبان عربی آشناست آن را با تدبر بخواند عظمت قرآن برایش آشکار می شود بنابراین پاداش بزرگ از آن کسی خواهد بود که قرآن به او وحی شده است و نیز اوست که بیش از دیگران می تواند به حقانیت این کتاب آسمانی پی ببرد. (امام) خمینی برای من همچون شاگرد ممتاز مکتب قرآن تجلی کرد و به خدا سوگند او تنها آن چه را از این کتاب مقدس و آیات روشن آن در قلبش جای گرفته بر زبان می راند. هم چنین باید دانست افرادی از میان مردم برگزیده شدند تا قرآن، این کتاب آسمانی را، به مردم معرفی کنند و تنها همین افراد خدا را به طور کامل می شناسند. در مقابل، خداوند نیز این افراد را با برکات و کرامات خود امتیاز بخشیده وآنان را همانند این معلم اسلامی به تکامل و قدرت می رساند؛ معلمی که مجله ی تایمز او را به عنوان مرد سال 1979 معرفی کرده است.

اگر من از ابراز مطالب فوق چشم پوشی می کردم بدون تردید با پاره ای از امور متناقض در مورد انقلاب ایران مواجه می شدم. حقیقت این است که بسیاری از اندیشمندان و متفکران با امام خمینی و رسالت دینی او مخالفند؛ این امر هرگز نمی تواند واقعیت را محو کند؛ در حقیقت امام کاملاً روشن و رسا سخن می گوید و فرمان نهایی را نیز او صادر می کند؛ و این نشان می دهد که مخالفان امام از بلاغت بهره ای ندارند چرا که آنان در واقع با آن چه خداوند فرموده مقابله می کنند؛ خدایی که این هستی را آفریده است و شاید بتوان گفت: هموست که نفرت را در قلب میلیونها انسان جای داده است.

او (امام خمینی) حقیقتاً احیاکننده ی اسلام، سرچشمه انقلاب و منشا نیرویی است که جهان در انقلاب و اسلام می بیند و من یقین دارم که به وسیله ی او پادشاهی در سراسر جهان از بین خواهد رفت؛ و عامل اسلام در میان عوامل سیاسی که آینده ی خاورمیانه را رقم می زند از همه شاخص تر خواهد بود. (امام) خمینی منشا این انفجار اسلامی و نیز منبع آن قدرت روحی است که در قلوب مسلمانان خاورمیانه و خصوصاً در قلب کسانی که فطرتاً تمایل به اسلام دارند به حرکت درآمد. او زمانی که بر روی صندلی خود نشسته بود حتی یکبار تبسم نکرد و حالت چهره اش اراده ی استوار او را نشان می داد. گویا خداوند امانتی بزرگ را بر دوش وی نهاده است. او زندگی اش را وقف خدمت به خلق و انجام تکلیف الهی خود کرد در آن سالن چیزی که خنده آور باشد و یا نشانی از لهو و لعب داشته باشد و در واقع چیزی که تعجب آور یا سؤال برانگیز باشد وجود نداشت. او اراده کرده و پای در راه نهاده است و پیامدهای آن را نیز به جان می خرد تا عزت اسلام را که تولد آسمانی اش به آن بشارت داده احیا نماید.

(امام) خمینی به خاطر اسلام زیسته و یک مبلغ فعال برای احیای اسلام است. هدفی جز حاکمیت اسلام نداشته و هستی او با مفاهیم هدف والایش پیوند خورده است. من کوچکترین خللی در اراده ی او نیافتم و هیچ تزلزلی درآن مشاهده نکردم. حتی فریادهایی که در پیرامونش بلند می شد یکبار هم او را به خود متوجه نساخت؛ و من در چهره ی او هاله ای از تکلیف قطعی که وی را تماماً در خدمت خالق قرار می داد مشاهده کردم. امام خمینی با یک جریان عاطفی و شکستن همه موانع وارد قلب و مغز من شد. من این جریان را بی نهایت مثبت توصیف می کنم و ترجیح می دهم که نام آن را عشق بگذارم. من عاشق خمینی شدم. امام خمینی به مثابه یک نور در حال حرکت به عمق وجدان و آگاهی همه کسانی که در حسینیه جماران حاضر بودند، نفوذ کرده بود. امام خمینی یک توفان بود. با این همه در نهاد این توفان، یک سکون و آرامش مطلق وجود داشت. در درون او یک حقیقت ساکن و غیر قابل حرکت وجود داشت ولی همین بی حرکتی باعث حرکت کل یک کشور شد. (رابین وودز ورث کارس، نویسنده)

مردی آن جهانی

امام خمینی به جایی دیگر، متفاوت از این جهان تعلق داشت. (واشنگتن پست امریکا)

جاذبه ای شگفت آور

قبلاً از زمانی که امام در عراق و یا در پاریس بودند، با ایشان آشنا شدم. اما هنگامی که سه سال پیش به ایران آمدم برای اولین بار امام را دیدم. من قادر نیستم چیزی درباره ایشان بگویم امام واقعاً نورانی و واقعا روحانی هستند و از یک نیروی الهی و علم اسلامی خیلی زیادی برخوردارند. جذبه ایشان به حدی است که شگفت زده شدم. این نهضت حقیقتاً رهبری صحیحی دارد و امیدوارم هر روز پیروزی های بیشتری به دست آورد. (وقارفر(کیم)، لیلا ـ خانم تازه مسلمان در اثر رهنمودهای امام)

سیاستمداری معقول

با وقوع انقلاب اسلامی ایران، امریکا نظارت مستقیم خود را از طریق ایران در منطقه خلیج فارس از دست داد. با شروع جنگ خلیج فارس، امریکاییان امیدوار بودند تا بتوانند در گیر و دار این بحران بار دیگر با ایران روابط مسالمت آمیز برقرار کنند و بدین طریق جایگاه موضع پیشین خود را در خلیج فارس به دست آورد، اما سیاستهای معقول اتخاذشده از سوی امام خمینی، امریکاییان را نا امید کرد و خصلت سازش ناپذیری امام خمینی باعث عدم موفقیت امریکا شد. (ویلیام، لوتی ـ نویسنده)

الهام دهنده مشترک ایرانیان و مسلمانان

خمینی تجسم گر و بیان کننده همه خشم و اندوه قلبی و الهام دهنده مشترک نه تنها بسیاری از ایرانیان و مسلمانان، بلکه هم چنین بسیاری از افراد دیگر در جهان نو استعماری بود. (هانتر، شیرین ـ نویسنده)

شخصیتی عظیم و قاطع

شخصیت عظیم و قاطعیت بی مانند این رهبر بزرگ، نه تنها استقلال و آزادی را در کشور ایران برقرار ساخت بلکه در کشورهای همسایه ایران و در منطقه خلیج فارس تأثیرات شگرفی بر جای نهاد، اگر چه دولت های منطقه نظر مثبتی بر انقلاب ایران ندارند و بعضاً با امریکا دارای منافع مشترک هستند اما ملتهای کشورهای هم جوار تحت تأثیر پیامهای قاطع امام برانگیخته شده اند و آتش مبارزه روشن و مشتعل شده است و کلام ساده رهبر ایران، در دلهای مردم مسلمان و ناراضی جهان نفوذ کرده
است. (یتبو، استیون، اویو ـ نویسنده)

قهرمان بزرگ جهان سوم

در جهان سوم و به ویژه در جوامعی که فقر و مخالفت با حکومت شدید بود، نفوذ او (امام خمینی) بسیار چشمگیر بود و قهرمانی بزرگ قلمداد می شد. او حامی تنگدستان بود و در برابر غرب و امریکا به پا ایستاد و این نفوذ به ویژه در آسیا، آفریقا و امریکای لاتین بسیار گسترده بود و به انقلاب اسلامی هم چنان با دید مثبتی نگریسته می شود. در جهان سوم وجهه او مثبت است و چه بسیار جنبش هایی که در صدد تقلید از دست کم بخش هایی از ایدئولوژی و آرمان های او بودند. انقلاب به سلطنت در ایران پایان داد و اندیشه سلطنت موروثی را در ایران از میان برد و میراث ایشان، تأسیس جمهوری اسلامی در ایران بود. (هوگلاند، اریک ـ استاد مرکز مطالعات بین المللی دانشگاه جان هاپکینز واشنگتن)

 منبع: امام خمینی (س) از نگاه نخبگان جهان،ج 1، تدوین و تنظیم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، صص 275 - 305